Brief regering

Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34 251)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

08-04-2016
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

09-02-2016
34251-89Derde nota van wijziging

19-01-2016
34251-15Tweede nota van wijziging

12-11-2015
34251-7Nota van wijziging

12-11-2015
34251-6Nota naar aanleiding van het verslag

06-10-2015
34251-5Verslag

09-07-2015
34251-3Memorie van toelichting