Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 maart 2016, over onderwijs op een andere locatie dan school

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier