Brief regering

Kabinetsreactie op IBO-onderzoek Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
IBO Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.