Brief regering : Kabinetsreactie op IBO-onderzoek Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Het IBO-onderzoek Effectieve leerroutes en de kabinetsreactie hierop

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven