Brief regering : Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00