Brief regering

Kosten bezetting Maagdenhuis en Bungehuis

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-12-2015
34300-VIII-123Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over media

18-11-2015
34300-VIII-90Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het Begrotingsonderzoek OCW 2016

12-10-2015
34300-VIII-9Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-09-2015
34300-VIII-2Memorie van toelichting

15-09-2015
34300-VIII-1Voorstel van wet