Brief regering

Evaluatierapport over de uitvoering van de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Subsidieregeling DLO) in de periode 2008-2014 en het Kennisbasisprogramma 2011–2014

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Evaluatie Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 2008-2014 en KB-programma 2011-2014

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-09-2015
Advies Afdeling advisering Raad van State

15-09-2015
34300-XIII-2Memorie van toelichting

15-09-2015
34300-XIII-1Voorstel van wet