Brief regering : Visie op de toekomst van de onderzeedienst

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

34225-12 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Visie toekomst onderzeedienst

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

34225-14 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 maart 2016, over de visie op de toekomst van de onderzeedienst

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

34225-11 Verslag van een technische briefing, gehouden op 16 maart 2016, over de visie op de toekomst van de onderzeedienst

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister om toestemming deelname technische briefing Visie toekomst onderzeedienst

Indiener G.F.C. van Leiden, griffier

Brief commissie

34225-2 Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Defensie over het aanwijzen van het project vervanging van de huidige Nederlandse onderzeeboten als groot project

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie

Aan de vaste commissie voor Defensie - Advies over voornemen om vervanging onderzeeboten aan te wijzen als groot project

Indiener P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief commissie

Brief voorzitter commissie Defensie met verzoek aan commissie Financiƫn om advies aanwijzing groot project vervanging onderzeeboten

Indiener J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Activiteiten

Voorstel behandeling aantal Materieelbrieven

E-mailprocedure
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Visie toekomst onderzeedienst

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Rondetafelgesprek Visie toekomst onderzeedienst

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 12:15

Visie toekomst onderzeedienst

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20