Brief regering : Uitvoering van de motie Van Weyenberg c.s. over op welke wijze de Rijksoverheid handelt in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25