Brief regering : "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
  • Medeindiener
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29338-144 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2015, over het Wetenschapsbeleid

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wetenschapsvisie 2025

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 15:00

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00