Brief regering : Reactie op het advies van de Commissie Corbey over verduurzaming voedselsector

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken
  • Medeindiener
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

stas EZ - kabinetsreactie op advies cie Corbey verduurzaming voedselsector

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:45

Voedsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven