Brief regering : Publicatie Werken in de publieke sector. Feiten en Cijfers 2013

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

33750-XVIII-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014

Indiener S. de Rouwe, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33750-XVIII).

Indiener S. de Rouwe, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Memorie van toelichting

33750-XVIII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Voorstel van wet

33750-XVIII-1 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33750-XVIII-3 Advies Raad van State en nader rapport bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45