Brief regering : Een voetbalwet en een meldingsplicht voor voetbalvandalen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

31467 Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

31467-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

31467-6 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van verbetering

31467-5 Nota van verbetering

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

31467, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvV d.d. 11 juni ’08)

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninklijke boodschap

31467-1 Koninklijke boodschap

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

31467-3 Memorie van Toelichting

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

31467-2 Voorstel van Wet

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

31467-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30