Brief regering : Rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en reactie van de minister terzake

Download

Indieners

  • Indiener
    M.J.A. van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30079-14 Verslag van een algemeen overleg over o.a. aanbieding rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en haar reactie hierop

Indiener W.G.J.M. van de Camp, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

vmbo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15