Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XIII-60 Motie van het lid Öztürk over het beter bekendmaken van garantieregelingen in het kader van de coronacrisis

Indiener S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32637-408 Gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken (t.v.v. 32637-405)

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32637-407 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een vervolg op de tanteagaathregeling onderzoeken

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35200-XIII-12 Motie van de leden Wörsdörfer en Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00