Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-XVI-179 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over het onderdeel Sport en Bewegen VWS 2021

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-XVI-175 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eindtekst

35570-XVI, eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35570-XVI, bijgewerkt t/m nr. 35 (Derde NvW d.d. 16 november 2020)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35570-XVI-35 Derde nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35570-XVI, bijgewerkt t/m nr. 15 (Tweede NvW d.d. 26 oktober 2020)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XVI-16 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35570-XVI-15 Tweede nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener H.J. Post, griffier

Lijst van vragen

35570-XVI Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35570-XVI-9 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 28 september 2020)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-556 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over beter betrekken van verpleegkundigen en verzorgenden bij besluiten over opschaling van de coronazorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35570-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35570-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-XVI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

31765-505 Motie van de leden Dik-Faber en Ellemeet over verankeren van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden op instellingsniveau

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

31765-501 Motie van het lid Van den Berg over wettelijk erkende specialistentitels voor spoedeisendehulpartsen en intensivisten

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30