Brief regering : Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

34252-18 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2019, over Aanbesteden

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

32440-107 Motie van de leden Van den Berg en Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

32440-110 Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

32440-108 Motie van de leden Van den Berg en Graus over een meer zwaarwegende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Aanbesteden (AO d.d. 24/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanbesteden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45