Brief regering

Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016-2018
Bijlage
Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts
Bijlage
Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.