Brief regering

Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016-2018
Bijlage
Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts
Bijlage
Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Gerelateerde documenten