Brief regering : Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek Stas EZ positieflijst niet in werking te laten treden totdat erover met de Kamer is gesproken

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel Stas EZ positieflijst en drachtige zeugen

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Dierenwelzijn

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05