Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

2020D07850
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kies periode

tot Toepassen