Voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk België, met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993; Brussel, 7 juli 2020 (Trb. 2020, 67)

2020D29282
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

2020D29106
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorlopige toepassing van de Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding; Brussel, 7 juli 2020 (Trb. 2020, 68)

35524-1
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen