Reactie op amendementen ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten (Kamerstuk 35361-9 en Kamerstuk 35361-16-17-18-19)

2020D21276
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kies periode

tot Toepassen