Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen

23908-(R1519)-146
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen