Brieven regering

20 jan 2020

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

2020D01555
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

20 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag over de nieuwe Bijlage VII van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke stoffen chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30)

2020D01537
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

2020D01476
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; London, 14 juni 2019

2020D01490
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Kabinetsreactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de invloed van AlFitrah

2020D01517
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

20 jan 2020

Toezegging gedaan tijdens debat over de Tijdelijke wet Groningen over de uitzondering op de risicoaansprakelijkheid (Kamerstuk 35250)

2020D01508
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over misstanden bij het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden

2020D01488
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

20 jan 2020

Uitvoering gewijzigde motie leden Bergkamp en Dik Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (Kamerstuk 34858-43)

2020D01480
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

2020D01470
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek over menstruatie-armoede in Nederland uitgevoerd door De Bovengrondse

2020D01458
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

20 jan 2020

Vervolg wetgevingstraject mediation

2020D01455
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

17 jan 2020

Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

31066-579
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

17 jan 2020

Gemeentenieuws van SZW 2020-1

2020D01326
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

17 jan 2020

Reactie op het BIT advies programma SAMEN

2020D01453
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

17 jan 2020

Hervatting trainingsactiviteiten anti-ISIS coalitie Irak

2020D01452
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Brieven regering

17 jan 2020

Vervolg Uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst

2020D01449
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

17 jan 2020

Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

2020D01433
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

17 jan 2020

Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede

2020D01423
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

17 jan 2020

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

2020D01428
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

17 jan 2020

Reactie op een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering

2020D01410
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brieven regering

17 jan 2020

Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau van de Statistiek

2020D01282
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

16 jan 2020

Reactie op het onderzoeksrapport Suïcides in 2017 onder jongeren

32793-470
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

16 jan 2020

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

21501-32-1222
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

16 jan 2020

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

28684-593
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

16 jan 2020

Overbrenging Johan van Laarhoven

30010-47
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen