Transportvoorstellen van de Europese Commissie zodat het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zo veel mogelijk ongehinderd doorgang kan blijven vinden en tegelijkertijd de verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen

2020D20283
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

24493-R1557-90
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen