Amendementen

16 jan 2020

Amendement van het lid Hijink over beschrijving van gevolgen op toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg

35124-14
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Slootweg en Sneller over informeren Staten-Generaal over voorgenomen besluit tot al dan niet geven van toestemming

35124-15
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Slootweg en Van der Staaij over sterkere inhoudelijk rol Zorginstituut

35124-16
Indiener Evert Jan Slootweg
Kamerlid CDA

Amendementen

16 jan 2020

Amendement van de leden Sneller en Bergkamp over een voorhangbepaling

35124-12
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Amendementen

16 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over betrokkenheid van de Kamers

35124-10
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Geurts en Remco Dijkstra over een evaluatiebepaling

35211-6
Indiener Jaco Geurts
Kamerlid CDA

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 15 over het vervallen van retributie bij herinspectie

35083-19
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Bisschop en Von Martels t.v.v. nr. 12 over het schrappen van artikel 20a

35083-18
Indiener Roelof Bisschop
Kamerlid SGP

Amendementen

15 jan 2020

Amendement van de leden Weverling en Bisschop t.v.v. nr. 16 over voorhangprocedures

35083-20
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van het lid Hijink over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek naar kweekvloeistof

35173-9
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Amendementen

14 jan 2020

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee t.v.v. nr. 11 over een eerdere evaluatie

35250-18
Indiener Tom van der Lee
Kamerlid GL

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-22
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van het lid Sienot c.s. t.v.v. nr. 17 over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt

35250-19
Indiener Matthijs Sienot
Kamerlid D66

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van het lid Weverling over het vervallen van retributie bij herinspectie

35083-15
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van het lid Sienot over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt

35250-15
Indiener Matthijs Sienot
Kamerlid D66

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van de leden Sienot en Dik-Faber t.v.v. nr. 15 over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt

35250-17
Indiener Matthijs Sienot
Kamerlid D66

Amendementen

14 jan 2020

Amendement van de leden Sienot en Van der Lee over prejudiciƫle vragen aan de Hoge Raad

35250-16
Indiener Matthijs Sienot
Kamerlid D66

Amendementen

13 jan 2020

Amendement van de leden Van der Lee en Agnes Mulder t.v.v. nr. 7 over een beperkte hardheidsclausule

35250-14
Indiener Tom van der Lee
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen