Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam 34491-13 over meervoudig stemrecht voor alle rechtsvormen

34491-13
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

20 jan 2020

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam 34491-14 over belet- en ontstentenisregeling voor alle rechtsvormen

34491-14
Indiener Tobias van Gent
Kamerlid VVD

Amendementen

17 jan 2020

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. 35250-35 t.v.v. nr. 22 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling

35250-35
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Kies periode

tot Toepassen