Amendementen

Zoekresultaten (12.333)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk 36333-74 t.v.v. nr. 22 over een verdeling op basis van inwoneraantal en sociaaleconomische status van de gemeente

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk 36333-74 t.v.v. nr. 22 over een verdeling op basis van inwoneraantal en sociaaleconomische status van de gemeente.

2023D39664

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas over het schrappen van de wettelijke taak voor gemeenten bij asielopvang

Amendement van het lid Van der Plas over het schrappen van de wettelijke taak voor gemeenten bij asielopvang. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 333 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen...

2023D39439

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 17 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

Gewijzigd amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 17 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 333 Regels inzake een wettelijke taak...

2023D39415

Amendementen

Amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer

Amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer.

2023D39585

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis over het afschaffen van de marktverkenning

Amendement van het lid Grinwis over het afschaffen van de marktverkenning. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 400 Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning Nr. 5 AMENDEMENT VAN...

2023D39603

Amendementen

Amendement van het lid Bikker c.s. 36410 XII-11 ter vervanging van nr. 10 over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer

Amendement van het lid Bikker c.s. 36410 XII-11 ter vervanging van nr. 10 over middelen voor het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410...

2023D39648

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas over de verdeling op basis van inwoneraantal in de wet verankeren

Amendement van het lid Van der Plas over de verdeling op basis van inwoneraantal in de wet verankeren. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 333 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen...

2023D39229

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas over het uitzonderen van voorrang voor vergunninghouders in de Huisvestingswet 2014

Amendement van het lid Van der Plas over het uitzonderen van voorrang voor vergunninghouders in de Huisvestingswet 2014. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 333 Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen...

2023D39232

Amendementen

Amendement van de leden Bisschop en Ceder ter vervanging van nr. 26 over de mogelijkheid van een financiële uitkering voor kleinschalige opvang

Amendement van de leden Bisschop en Ceder ter vervanging van nr. 26 over de mogelijkheid van een financiële uitkering voor kleinschalige opvang.

2023D39249

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 30 over het sterker verankeren van de mogelijkheid tot kleinschalige opvang

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 30 over het sterker verankeren van de mogelijkheid tot kleinschalige opvang. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 333 Regels inzake een wettelijke taak van...

2023D39241

Amendementen

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 20 over kwaliteitskaders voor kwetsbare groepen

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 20 over kwaliteitskaders voor kwetsbare groepen.

2023D39116

Amendementen

Amendement van de leden Ceder en Koekkoek over het interbestuurlijk toezicht bij de Minister van J&V laten

Amendement van de leden Ceder en Koekkoek over het interbestuurlijk toezicht bij de Minister van J&V laten.

2023D39084

Amendementen

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 10 over het vervangen van de bonussystematiek

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 10 over het vervangen van de bonussystematiek.

2023D39110

Amendementen

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 13 over het voor langere termijn beschikbaar stellen van opvanglocaties

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 13 over het voor langere termijn beschikbaar stellen van opvanglocaties.

2023D39105

Amendementen

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 19 over het sterker verankeren van de mogelijkheid tot kleinschalige opvang

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 19 over het sterker verankeren van de mogelijkheid tot kleinschalige opvang.

2023D39102