Amendementen

Zoekresultaten (11.404)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verruimen van de grond voor toelating tot de Wsnp

Gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verruimen van de grond voor toelating tot de Wsnp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling

2022D23530

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 19 over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker

Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 19 over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op

2022D23532

Amendementen

Amendement van het lid Leijten over het versterken van de parlementaire betrokkenheid bij lagere regelgeving

Amendement van het lid Leijten over het versterken van de parlementaire betrokkenheid bij lagere regelgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 868 Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet

2022D23126

Amendementen

Amendement van het lid Kathmann over het wijzigen van de ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling

Amendement van het lid Kathmann over het wijzigen van de ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke

2022D23433

Amendementen

Amendement van de leden Kat en Ceder ter vervanging van nr. 8 over het schrappen van de tienjaarstermijn als voorwaarde voor toelating tot de Wsnp

Amendement van de leden Kat en Ceder ter vervanging van nr. 8 over het schrappen van de tienjaarstermijn als voorwaarde voor toelating tot de Wsnp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke

2022D23131

Amendementen

Amendement van het lid Kathmann over het verkorten van de wettelijke schuldsaneringsregeling

Amendement van het lid Kathmann over het verkorten van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 12

2022D23432

Amendementen

Amendement van de leden Kat en Ceder ter vervanging van nr. 7 over het creëren van een extra grond voor toelating tot de Wsnp

Amendement van de leden Kat en Ceder ter vervanging van nr. 7 over het creëren van een extra grond voor toelating tot de Wsnp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling

2022D23130

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over het bij de gemeenten beleggen van bewindvoering

Amendement van het lid Van Nispen over het bij de gemeenten beleggen van bewindvoering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 915 Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 9 AMENDEMENT VAN

2022D22936

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over zware voorhang

Amendement van het lid Van Nispen over zware voorhang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de

2022D22273

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over geen eigenstandige onderzoekstaak van de NCTV

Amendement van het lid Van Nispen over geen eigenstandige onderzoekstaak van de NCTV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het

2022D22256

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over toezicht door de CTIVD

Amendement van het lid Van Nispen over toezicht door de CTIVD. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de

2022D22281

Amendementen

Amendement van het lid Van Nispen over verkorting van de bewaartermijn van gegevens

Amendement van het lid Van Nispen over verkorting van de bewaartermijn van gegevens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 958 Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het

2022D22276

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer over meer budget voor het sluizencomplex Kornwerderzand

Amendement van het lid Stoffer over meer budget voor het sluizencomplex Kornwerderzand. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER Ontvangen 1 juni 2022 De

2022D22416

Amendementen

Amendement van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen

Amendement van het lid Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 756 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING

2022D22233

Amendementen

Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen

Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van gebruiksbeperkingen van laag risico middelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 756 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van

2022D22374

Naar boven