Amendementen

Zoekresultaten (11.404)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 13

2022D29483

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 12 GEWIJZIGD

2022D29481

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 11 GEWIJZIGD

2022D29473

Amendementen

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu ter vervanging van nr. 10 over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 057 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag

2022D28968

Amendementen

Amendement van het lid Dassen over het verdubbelen van de zorgtoeslag

Amendement van het lid Dassen over het verdubbelen van de zorgtoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen

2022D29046

Amendementen

Amendement van het lid Ellemeet over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico

Amendement van het lid Ellemeet over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET Ontvangen 4 juli 2022 De

2022D28651

Amendementen

Amendement van het lid Hijink over het laten vervallen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico

Amendement van het lid Hijink over het laten vervallen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK Ontvangen 1

2022D28461

Amendementen

Amendement van het lid Hijink over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro

Amendement van het lid Hijink over het verlagen van het verplicht eigen risico naar 285 euro. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK Ontvangen 1 juli 2022 De

2022D28460

Amendementen

Amendement van de leden Beckerman en Marijnissen over het bevriezen van de huren

Amendement van de leden Beckerman en Marijnissen over het bevriezen van de huren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 VII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE

2022D28344

Amendementen

Amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 4 over een extra toeslag

Amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 4 over een extra toeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID

2022D28080

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 20 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'wezenlijk' vermoeden van wanbeheer

Nader gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 20 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'wezenlijk' vermoeden van wanbeheer.

2022D27745

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Paul ter vervanging van nr. 18 over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Paul ter vervanging van nr. 18 over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk

2022D27877

Amendementen

Amendement van het lid Westerveld over de medezeggenschap de bevoegdheid geven op te dragen bestuurders te ontslaan wegens wanbeheer

Amendement van het lid Westerveld over de medezeggenschap de bevoegdheid geven op te dragen bestuurders te ontslaan wegens wanbeheer. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding

2022D27814

Amendementen

Amendement van het lid Westerveld over het nadrukkelijker informeren en betrekken van de medezeggenschap

Amendement van het lid Westerveld over het nadrukkelijker informeren en betrekken van de medezeggenschap. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2021-2022 35 920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

2022D27863

Amendementen

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 057 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen Nr. 10 AMENDEMENT

2022D28025

Naar boven