Amendement : Amendement van het lid Ellian over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld

Download

Indieners