Amendement : Amendement van de leden Bontenbal en Erkens over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling

Download

Indieners