Amendement : Amendement van het lid De Hoop over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid