Amendement : Amendement van het lid Heinen over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en voldoende motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal

Download

Indieners