Amendement

Amendement van het lid Van den Berg over basiseisen voor inwisselbaarheid van informatietechnologieproducten of -diensten

Download Download

Indieners