Amendement

Amendement van het lid Van den Berg over het laten vervallen van de uitzondering voor zorg in strafrechtelijk kader

Download Download

Indieners