Amendement

Amendement van het lid Ellian over het maximeren van de bijdrage die jaarlijks van natuurlijke personen en rechtspersonen, niet zijnde stichtingen of verenigingen, ontvangen mag worden op 100.000 euro

Download Download

Indieners