Amendement

Amendement van de leden Futselaar en De Groot over een provinciaal gebiedsplan om de landelijke omgevingswaarde uit te werken

Download Download

Indieners