Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie recht op kinderopvangtoeslag krijgen

Download Download

Indieners