Amendement

Amendement van de leden Rog en Bisschop over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

Download Download

Indieners