Brief regering : Beleidsreactie op rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28973-202 Motie van het lid Lodders over belemmeringen in het testen van stalconcepten

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

30175-301 Motie van het lid Von Martels c.s. over in overleg treden met IPO en VNG over de consequenties voor lopende vergunningprocedures

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:50

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20