Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nijboer over antikraak-cowboys die weerloze huurders uitbuiten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen