Amendement
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking

Download Download

Ondertekenaars