Verslag van een schriftelijk overleg
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief