Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Koopmans en Kuiken ter vervanging van nr. 12 over het intact laten van de huidige artikelen 267, onderdelen 1 en 2, en 279

Download Download

Indieners