Amendement

Amendement van het lid Van Eijs c.s. ter vervanging van nr. 11 over gedifferentieerde en kostendekkende leges

Download Download

Indieners