Amendement

Amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 34 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder

Download Download

Indieners