Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 12, dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorg draagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.E.T. (Otwin) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid