Amendement

Amendement van de leden Koser Kaya en Van Raak waarmee het financiële gat gedicht wordt tussen hetgeen gemeenten stellen nodig te hebben voor referenda en hetgeen de Minister van BZK bereid is beschikbaar te stellen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
D66 12
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
Klein 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
ChristenUnie 5
SGP 3
50PLUS 1
Houwers 1
Van Vliet 1