Amendement : Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 32
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15