Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
PVV 12
GroenLinks 4
50PLUS 2
PvdD 2
Tegen
VVD 41
PvdA 38
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Van Vliet 1