Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

35520
Indiener Vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pia Dijkstra over de reactie van het kabinet op het 'Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie'

2020D29023
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen