Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Verkorte Voorhangprocedure wijzigingsbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de geldigheidsduur van functies in het CBBS (29544-1008) - 26 mei 2020, 18.00 uur

2020D20170
Indiener M.E. Esmeijer
griffier

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020 en de Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

2020D20161
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

2020P07607

Kies periode

tot Toepassen