Doel en verslag

Nederland speelt een centrale rol in internationale fiscale structuren. Vooral de enorme in- en uitgaande financiële stromen via de zogenoemde bijzondere financiële instellingen trekken nationaal en ook internationaal de aandacht.
De rol die de Nederlandse trustsector en de fiscale adviespraktijk bij deze financiële stromen spelen wordt bekritiseerd. Het doel van de parlementaire ondervraging is om meer inzicht te krijgen in de fiscale constructies en de rol die betrokken partijen daarbij spelen.

Verslagen en evaluatie

Hoe gaat de commissie te werk?

Voorzitter Henk Nijboer van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies legt uit hoe de commissie te werk gaat.

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Parlementaire ondervraging. Een nieuw instrument

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Een parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, uitgewerkt in het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het instrument valt volledig binnen de kaders van de Wet op de parlementaire enquête 2008. Tijdens een parlementaire ondervraging staan mondelinge verhoren centraal. Anders dan bij een enquête worden in principe geen schriftelijke inlichtingen of documenten gevorderd. Wel krijgen personen die worden verhoord de gelegenheid een position paper aan de commissie te sturen. Net als bij een enquête zijn personen verplicht mee te werken en worden zij onder ede gehoord.

De Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies is op woensdag 14 december 2016 geconstitueerd. Op dinsdag 11 april 2017 heeft de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies PvdA-Kamerlid Henk Nijboer als voorzitter aangewezen en Tom van der Lee (GroenLinks) als ondervoorzitter.

Inzicht verkrijgen in trustkantoren en fiscale adviespraktijk

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies doet onderzoek naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk. Daarbij richt de commissie zich specifiek op twee afzonderlijke kwesties: het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's en het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen.

De commissie heeft gebruikgemaakt van een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond uit:

  • Prof.dr. J.L. van de Streek
  • Prof.dr.mr. M. Pheijffer RA

De verhoren vinden plaats in week 23 en 24: op 7, 8, 9 en 12, 13,14, 15 en 16 juni 2017.

Openbare verhoren

Kijk voor het volledige overzicht van alle verhoren.

Van de verhoren worden verslagen gemaakt die vervolgens onder 'documenten' op de commissiepagina te vinden zijn. Ook is het mogelijk om de verhoren terug te kijken. Dit kan via Debat Gemist.

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies zal een verkort verslag opstellen. Aan deze verslaglegging wordt geen rapport met conclusies en aanbevelingen namens de ondervragingscommissie gekoppeld.